3039 Μήκος: 4,1 Επιφάνεια: ΠΟΡΟ Προφίλ: 28ΜΜ, 38ΜΜ, 58ΜΜ

3039 Μήκος: 4,1 Επιφάνεια: ΠΟΡΟ Προφίλ: 28ΜΜ, 38ΜΜ, 58ΜΜ