4714 Μήκος: 4,10 Επιφάνεια: ΣΑΓΡΕ Προφίλ: R10

4714 Μήκος: 4,10 Επιφάνεια: ΣΑΓΡΕ Προφίλ: R10