Η223 Μήκος: 4,1 Επιφάνεια: ΣΑΓΡΕ Προφίλ: 28ΜΜ, 38ΜΜ, 58ΜΜ

Η223 Μήκος: 4,1 Επιφάνεια: ΣΑΓΡΕ Προφίλ: 28ΜΜ, 38ΜΜ, 58ΜΜ