1793 Μήκος: 4.1 Επιφάνεια: ΣΑΓΡΕ Προφίλ: 28ΜΜ, 38ΜΜ, 58ΜΜ

1793 Μήκος: 4.1 Επιφάνεια: ΣΑΓΡΕ Προφίλ: 28ΜΜ, 38ΜΜ, 58ΜΜ