1151 Μήκος: 4.10 Επιφάνεια: ΜΑΤ Προφίλ: 3ΕΚ & 4ΕΚ

1151 Μήκος: 4.10 Επιφάνεια: ΜΑΤ Προφίλ: 3ΕΚ & 4ΕΚ