Οι πλάτες και τα αξεσουάρ Slat Panel προσφέρουν ευέλικτες λύσεις σε κάθε επαγγελματικό χώρο και για κάθε τύπου εμπόρευμα. 
    Μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για να εξοπλίσουν τον χώρο εξ' ολοκλήρου, είτε για να συμπληρώσουν τον υπάρχοντα εξοπλισμό σε χώρους που μένουν ανεκμετάλλευτοι.