Οδηγός τοποθέτησης laminate πατώματος D.I.Y.

2019-02-07 07:30

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΑΠΕΔΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ
• Τα laminate πατώματα μπορούν να τοποθετηθούν σχεδόν σε κάθε δάπεδο, όπως τσιμέντο, κεραμικά πλακάκια, πλαστικά δάπεδα κλπ..
• Δεν είναι κατάλληλα δάπεδα αυτά με παραμένουσα υγρασία ή ασταθή δάπεδα (όπως παλιές μοκέτες).
• Αν υπάρχουν ανωμαλίες πάνω από 3mm θα πρέπει να προηγηθεί στοκάρισμα.
• Για να εκμηδενισθεί η περίπτωση της ανερχόμενης υγρασίας καλό είναι να στρώσουμε το δάπεδο με φύλλα PE (όπως το νάιλον του αμπαλάζ).
• Ο χώρος που θα γίνει η τοποθέτηση πρέπει να έχει θερμοκρασία πάνω από 18 βαθμούς.
• Η σχετική υγρασία πρέπει να είναι 50-60%.
• Επειδή το ξύλο είναι φυσικό υλικό επηρεαζόμενο από την υγρασία, πρέπει να προβλέπονται αρμοί διαστολής 8-12mm, στα ακόλουθα σημεία:
1. περιμετρικά στους τοίχους
2. γύρω από κάθε σταθερό σημείο όπως σωλήνες, κάσες από πόρτες
3. σε ενώσεις με άλλα σταθερά δάπεδα
4. περιμετρικά στους τοίχους
5. γύρω από κάθε σταθερό σημείο όπως σωλήνες, κάσες από πόρτες
6. σε ενώσεις με άλλα σταθερά δάπεδα
• Να μην εξαερίζετε το χώρο κατά την διάρκεια της τοποθέτησης.
• Κάθε πακέτο αφού ανοιχθεί θα πρέπει να μένει για 48 ώρες στο δωμάτιο όπου πρόκειται να τοποθετηθεί.

Ακολουθήστε τον βήμα-προς-βήμα οδηγό μας για να μάθετε τον τρόπο τοποθέτησης του laminate. 
Στην πραγματικότητα, η τοποθέτηση είναι πολύ εύκολη, ενώ αποτελεί έναν πολύ ωραίο τρόπο για να δώσετε μια όμορφη πινελιά στα δωμάτιά σας.

Οδηγός τοποθέτησης laminate πατώματος D.I.Y.