Νέα χρώματα Πάγκων Κουζίνας στην σειρά TOP CLASS 1

2015-10-16 09:32

Εμπλουτισμός με νέα χρώματα Πάγκων Κουζίνας στην σειρά TOP CLASS 1

 • 1315 Μήκος: 4,1 Επιφάνεια: Σαγρέ Προφίλ: 28χιλ, 38χιλ, 58χιλ
 • 1242 Μήκος: 4,10 Επιφάνεια: ΣΑΓΡΕ Προφίλ: 28ΜΜ
 • 1302 Μήκος: 4.10 Επιφάνεια: ΣΑΓΡΕ Προφίλ: 3ΕΚ, 4ΕΚ
 • 3327 Μήκος: 4.1 Επιφάνεια: stone Προφίλ: 3cm, 4cm, 6cm
 • 3526 Μήκος: 4.1 Επιφάνεια: ΠΕΤΡΑ Προφίλ: 28mm, 38mm, 58mm
 • 3620 Μήκος: 4,1 Επιφάνεια: HONED Προφίλ: 28ΜΜ, 38ΜΜ, 58ΜΜ
 • 3689 Μήκος: 4.1 Επιφάνεια: ΠΕΤΡΑ Προφίλ: 28mm, 38mm, 58mm
 • 3690 Μήκος: 4.1 Επιφάνεια: ΠΕΤΡΑ Προφίλ: 28mm, 38mm, 58mm
 • 3830 Μήκος: 4,1 Επιφάνεια: HONED Προφίλ: 28ΜΜ, 38ΜΜ, 58ΜΜ
 • 7732 Μήκος: 4.1 Επιφάνεια: ΠΕΤΡΑ Προφίλ: 28mm, 38mm, 58mm
 • Η223 Μήκος: 4,1 Επιφάνεια: ΣΑΓΡΕ Προφίλ: 28ΜΜ, 38ΜΜ, 58ΜΜ
 • 3039 Μήκος: 4,1 Επιφάνεια: ΠΟΡΟ Προφίλ: 28ΜΜ, 38ΜΜ, 58ΜΜ