6254 Μήκος: 4.1 Επιφάνεια: ΣΑΓΡΕ Προφίλ: 28mm, 38mm, 58mm

6254 Μήκος: 4.1 Επιφάνεια: ΣΑΓΡΕ Προφίλ: 28mm, 38mm, 58mm