3690 Μήκος: 4.1 Επιφάνεια: ΠΕΤΡΑ Προφίλ: 28mm, 38mm, 58mm

 3690 Μήκος: 4.1 Επιφάνεια: ΠΕΤΡΑ Προφίλ: 28mm, 38mm, 58mm