3620 Μήκος: 4,1 Επιφάνεια: HONED Προφίλ: 28ΜΜ, 38ΜΜ, 58ΜΜ

3620 Μήκος: 4,1 Επιφάνεια: HONED Προφίλ: 28ΜΜ, 38ΜΜ, 58ΜΜ