3327 Μήκος: 4.1 Επιφάνεια: stone Προφίλ: 3cm, 4cm, 6cm

3327 Μήκος: 4.1 Επιφάνεια: stone Προφίλ: 3cm, 4cm, 6cm