3283 Μήκος: 4.1 Επιφάνεια: σαγρέ Προφίλ: 3cm, 4cm. 6cm

3283 Μήκος: 4.1 Επιφάνεια: σαγρέ Προφίλ: 3cm, 4cm. 6cm