1315 Μήκος: 4,1 Επιφάνεια: Σαγρέ Προφίλ: 28χιλ, 38χιλ, 58χιλ

1315 Μήκος: 4,1 Επιφάνεια: Σαγρέ Προφίλ: 28χιλ, 38χιλ, 58χιλ