0009 Μήκος: 4,10 Επιφάνεια: HIGH GLOSS Προφίλ: ΙΣΙΟ

 0009 Μήκος: 4,10 Επιφάνεια: HIGH GLOSS Προφίλ: ΙΣΙΟ