0006 Μήκος: 4,10 Επιφάνεια: HIGH GLOSS Προφίλ: ΙΣΙΟ

0006 Μήκος: 4,10 Επιφάνεια: HIGH GLOSS Προφίλ: ΙΣΙΟ