•    ΞΥΛΕΙΑ ΕΛΑΤΗΣ ( ΤΑΥΛΕΣ ) ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΕΣ  
          ΜΗΚΟΣ   : 3,00m - 3,30m - 3,60m - 3,90m - 4,00m - 4,20m
          ΦΑΡΔΟΣ : 10cm - 12cm - 15cm 
          ΠΑΧΟΣ   : 2,5cm    
 
  •    ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗΣ ( ΤΑΥΛΕΣ ) ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΕΣ  
          ΜΗΚΟΣ   : 3,00m - 3,30m - 3,60m - 3,90m - 4,00m - 4,20m
          ΦΑΡΔΟΣ : 10cm - 12cm - 15cm 
          ΠΑΧΟΣ   : 2,5cm    
 
  •    ΞΥΛΕΙΑ ΕΛΑΤΗΣ ( ΛΑΤΑΚΙΑ )

       ΜΗΚΟΣ   : 3,00m - 3,30m - 3,60m - 3,90m - 4,00m - 4,20m

          ΦΑΡΔΟΣ : 7,5cm           ΠΑΧΟΣ   : 7,5cm    
 
  •    ΞΥΛΕΙΑ ΕΛΑΤΗΣ ( ΜΑΔΕΡΙ )
          ΜΗΚΟΣ   :  3,90m - 4,00m - 4,20m
          ΦΑΡΔΟΣ :  17cm -  19cm - 22cm - 25cm
          ΠΑΧΟΣ   :  5cm    

 

Φωτογκαλερί: ΞΥΛΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ