ΤΡΑΒΕΣ ( ΕΛΑΤΟ & ΚΑΣΤΑΝΙΑ )

Τράβες ή αλλιώς τα πελεκητά, είναι ατόφιοι κορμοί δένδρου οι οποίοι τετραγωνίζονται μερικώς.

Έχει ακόμα επάνω του τμήματα του φλοιού του δένδρου, άγρια επιφάνεια και κωνικότητα, δηλαδή οι διαστάσεις του μπορεί να είναι 15 επί 15 εκατοστά στην μια πλευρά και 14 ή ακόμα και 13 στην άλλη.

Αυτό συμβαίνει καθότι το δέντρο όπως γνωρίζουμε έχει μεγαλύτερη διάσταση στη βάση του και μικραίνει ανεβαίνοντας προς την κορυφή.

Χρησιμοποιούνται σε παραδοσιακές κατασκευές (πέτρινα σπίτια), σε πέργολες στα νησιά αλλά και σε στέγες τυφλές όπου χρειαζόμαστε μεγάλα ξύλα και παράλληλα οικονομικά. 

                                     
      3,00m   4,00m   5,00m   6,00m   7,00m   8,00m   10,00m   12,00m  
                                     
  10 X 10   *   *   *   *                  
                                     
  12 X 12       *   *   *   *   *          
                                     
  15 X 15       *   *   *   *   *   *   *  
                                     
  18 X 18       *   *   *   *   *   *   *