Σύντομο Ιστορίκο

  • Στις αρχές της δεκαετίας του 60 ο ΛΕΟΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ασχολείται με την επεξεργασία του ξύλου δημιουργώντας ένα εργοστάσιο κατασκευής επίπλων.
  • Το 1975 προσπαθώντας να έχει καλύτερη ποιότητα στα έπιπλα που κατασκευάζει αποφασίζει να προχωρήσει και στην εμπορία της ξυλείας, ώστε να διασφαλίσει την καλύτερη ποιότητα των πρώτων υλών.
  • Το 1988 μετά από μια εμπειρία πολλών ετών στον κατασκευαστικό τομέα και με την εμπλοκή του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ στο χώρο του εμπορίου, ο ΛΕΟΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ αποφασίζει την επέκταση των δραστηριοτήτων του και στον κατασκευαστικό – εμπορικό τομέα των ακίνητων.
  • Το 1988 δημιουργείται η ΛΕΟΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.
  • Το 1998 μετά την αλματώδη εξέλιξη της επιχείρησης αποφασίζεται η τροποποίηση της εταιρείας σε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
  • Το 1998 η εταιρεία προχωρεί στην δημιουργία νέων αποθηκευτικών χώρων 2.750 τετραγωνικών.
  • Το 2002 επέκταση της εταιρείας και στην κατασκευή βιομηχανικού κτιρίου 7.000 τετραγωνικών.
  • Το 2002 επέκταση της εταιρείας και στην κατασκευή βιομηχανικού κτιρίου 7.000 τετραγωνικών.